Erfarenheter

Följ mig:

Traditionell Kinesisk Akupunktur

Om mig

I snart trettio år har jag arbetat i Örebro med Kinesisk Akupunktur och Örtmedicin.

Jag är medförfattare i boken ”Främja hälsan med traditionell kinesisk medicin” utgiven av Örebro Universitet 2000. Vid två tillfällen har jag varit i Kina för vidareutbildning. Vid ett av dessa besök tillbringade jag en tid på ett sjukhus där man behandlade psykiska besvär, som ångest, depression och sömnproblem. Det är ett område där akupunktur är en mycket bra behandlingsmetod och där jag har mycket erfarenhet, liksom vid stressproblematik, nervösa besvär och utbrändhet.

Mer om mina erfarenheter

I Stockholm 1982 – 86 utbildade jag mig till akupunktör. Min huvudlärare var en kinesisk doktor. Sen 88 har jag arbetat heltid som privatakupunktör. Under 89 och 94 besökte jag Kina för vidareutbildning, och 97 inviterade jag en kinesisk professor att arbeta på min klinik ett par månader . Som medlem i Svenska Akupunkturförbundet har jag även skaffat en relativt gedigen utbildning i den västerländska medicinens basämnen. Gruppen akupunktörer är stadigt på tillväxt i Sverige och övriga världen. I slutet av 80 talet började man använda sig av akupunktur även inom svensk sjukvård som smärtlindringsmetod. Dock utan att acceptera den modell som den kinesiska medicinen arbetar utifrån. Man har uteslutit större delen av teorin, filosofin och diagnostiken som utgör huvuddelen av den kinesiska akupunkturen.. Socialstyrelsen accepterar inte ( som man gör i Kina ) att akupunkturen är en erfarenhetsgrundad (empirisk) vetenskap, som främst måste förstås utifrån sina egna förutsättningar.

Akupunktur är ett mycket omfattande ämne. Det är svårt att kortfattat ge en bild av huvuddragen och mycket som ryms inom ämnet måste uteslutas. I Kina har man en lika lång utbildning för akupunktörer som för västerländska läkare, vilket säger en del om dess omfattning.

 

Traditionell kinesisk medicin (TCM) och akupunktur som en gren på TCM trädet, är som sagt en erfarenhetsgrundad (empirisk) vetenskap. Detta kan bl.a. förklaras av att de har världens äldsta levande skriftspråk. Under årtusenden har erfarenheterna kunnat föras vidare både skriftligt och muntligt. En av de viktigaste delarna av akupunkturteorin är läran om meridianerna (kanalerna). Dess viktigaste funktion är att transportera qi (energi) och xue (blod) genom meridianerna och att hjälpa till i försvaret mot yttre sjukdomsfaktorer. Att sammanbinda de inre organen med varandra och förbinda alla delarna av kroppen till en integrerad helhet. Ett nätverk av energi och blod upprätthåller funktionen hos kroppen. Den värmer ger näring och transporterar och är alltså en av de fundamentala grunderna för livet. Ungefär så beskriver Kineserna kroppens energisystem för mer än 2000 år sedan. Genom att sticka akupunkturpunkter som finns längs dessa meridianer kan energi och blodflödet efter meridianen påverkas. Även funktionen i inre organ kan förbättras. Obalanser och sjukdomar får vi av en mängd orsaker som psykisk belastning, felaktig kost och för lite motion etc. Sjukdomar eller obalanser uttrycker sig alltid som störningar i meridianerna flöde. En akupunkturbehandling kan stimulera flödet och lösa blockeringar eller ge mer energi längs meridianen. Resultatet kan bli att ett organ eller en muskel får ett bättre eller normaliserat flöde av energi/blod.

 

I en studie visade kinesiska forskare att när man stimulerar /sticker en punkt efter magens meridian så kan en för spänd mage slappna av liksom motsatsen. Även för snabba tarmrörelser påverkades liksom för långsamma av samma punkt. Den hade även en positiv effekt på immunförsvaret. Punkterna (ca 700 med örats) klassificeras grundligt enligt ganska komplicerade system . Varje punkt har ett antal funktioner som tex att stärka ”magens qi” eller ”ta ner leverns yang” eller ”stärka njurens yin”. Olika punktkombinationer passar också olika bra ihop, och kan behandlas med skilda nåltekniker beroende på diagnosen. Ibland är det bra att skingra energi och ibland bra att stärka. Vid vissa sjukdomar kan det vara lämpligt att blöda en punkt (några droppar) , och i andra fall använda moxibustion (torkad gråbo samt örter). Moxan skall glöda och kan sättas fast på nålen eller i stavform en centimeter från punkten. Den kan också läggas direkt på huden och tas bort när det blir tillräckligt varmt. Metoden är inte smärtsam utan vanligtvis behaglig. Moxibustion är en mycket viktig metod med utmärkta resultat vid många smärtproblem, allmän frusenhet, som häsoförbättrare eller svagt immunförsvar. Metoden används ständigt i Kina. Ett talesätt är att ”när akupunktur inte fungerar så är det moxa som behövs” .Moxibustion kan driva ut kyla som invaderat meridianerna tex vid ischias. Problem förorsakat av kyla är ju mycket vanliga på våra breddgrader. En person som är allmänt frusen och kall kan oftast bli varmare och mindre kall efter en serie moxabehandlingar på lämpliga punkter.

 

Det finns ytterligare ett antal metoder som koppning, nålhammare, scalpakupunktur samt en del andra metoder som ingår i akupunktörens arsenal. I dagens Kina använder man sig även av injektioner i akupunkturpunkten. Vanligtvis använder man örtpreparat. I en rapport visade man att injektion med cortison i en punkt som påverkade lungorna gav positiv effekt vid astma med betydligt färre biverkningar än vid vanlig medicinering.

 

Öronakupunktur är en annan mycket intressant behandlingsmetod. Örat har en tydlig likhet med ett foster med huvudet nedåt som i livmodern .Punkterna finns också placerade ungefär som hos fostret. Det liknar också en njure, och i TCM anser man också att det finns ett mycket viktigt samband mellan energin i njurarna och hörseln. Ett intressant användningsområde är tex som avgiftningsmetod vid olika former av missbruk. ..I Bronx i New York finns sen mer än 25 år tillbaka ett sjukhus (Lincoln hospital) som använder öronakupunktur som den huvudsakliga metoden för att avgifta tunga missbrukare. Resultaten har genomgående varit mycket goda och metoden används nu även på vissa sjukhus i Sverige i forskningssyfte.

 

Kina

1994 besökte jag Kina för vidareutbildning och fick då möjlighet att lyssna på ett föredrag av en känd biofysiker, prof. Zhu Zong Xiang. Sjutton års forskning hade resulterat i att han kunde bekräfta att meridianerna existerar och löper exakt på det sätt de gamla kineserna beskrivit dem. Hans mätningar visade också att även djur och växter hade motsvarande meridianer!

Han skriver; ”Detta har öppnat en ny era för både TCM och västerlandets medicin” ”Den kommer att vara ett mäktigt vapen för hälsa , ett längre liv och för att behandla många svåra sjukdomar där västerländsk medicin misslyckats” ”

Genom att integrera dessa kunskaper med alla framsteg inom den moderna vetenskapen, biologi, fysik, kemi, data kommer detta att befrämja utvecklingen av en ny vetenskap om biologi medicin och människokroppen.”

 

Från en annan utgångspunkt har den numera världsberömde pensionerade radiologen prof. Björn Nordenström närmat sig samma forskningsområde. Hans arbete påbörjades redan på -50 talet. Han noterade att röntgenstrålar vid lungtumörer ibland visade ljusfärgade strimmor som strålade utåt som solstrålar. Han började att undersöka tumörernas elektriska egenskaper och upptäckte bl.a. att blod kunde leda elektricitet. Kärlen fungerade som isolerande ledningar.

Nordenström anser sig efter decennier av forskning ha bevisat att kroppen har ett bioelektriskt cirkulationssystem som är kopplat till blodets mekaniska cirkulation.

 

När en skada uppstår så svarar detta cirkulationssystem på vävnadens behov av särskilda läkningsfaktorer som kroppen själv producerar. Det förklarar tex. varför vita blodkroppar, som man vet är elektriskt laddade, ackumuleras vid stället för infektionen. ” Skadan själv tycks där med ge tillräcklig transportenergi för sin egen läkning” enligt honom.

 

Genom att anbringa en elektrisk laddning till en tumör eller en skada artificiellt kan man ge kraft till det system som driver läkningsprocessen. Utifrån dessa kunskaper förstärkte man med likström och nålar kroppens egen process att bekämpa tumörer. Björn Nordenström behandlade ett antal personer som var dödsdömda i cancer i början på 80 talet med lyckat resultat i flera fall. Av okänd anledning slutade man att remittera patienter för behandling och han nödgades att vända sig utomlands för att kunna vidareutveckla metoden. Kinesiska doktorer lärde sig metoden och den har införts på tusentals sjukhus i Kina. Vid en läkarstämma i mitten av 90talet beräknade kineserna att 78% av de behandlade patienterna hade lyckat resultat av cancerbehandlingen.

Idag efter många års fördröjning undersöker man denna metod vid på Huddinge sjukhus.

 

Prof. Nordenström betonar dock att framgången vid behandlingen av cancer inte är det viktigaste, utan bara ett exempel på möjliga tillämpningar utifrån upptäckten av kroppens bioelektriska system. Han tror också att akupunktur kan förklaras utifrån detta system.

Björn Nordenström är idag mycket uppmärksammad i den medicinska världen. Den vetenskapliga tidskriften Discovery tex. anser att han gjort århundradets största medicinska upptäckt, och ägnar hans upptäckt tretton sidor.

 

Alltfler börjar tala om nobelpriset Ett sådant skulle förmodligen öppna dörren ordentligt för den kinesiska medicinen. En gammal och en ny vetenskap skulle förenas med väldiga positiva konsekvenser för världens folk.

Personligen vill jag tro att vi närmar oss den tidpunkt då denna felande pusselbit i kunskapen om människokroppen blir vedertagen. Vi får då en betydligt mer komplett helhetsbild av kroppen, en helt annan möjlighet att förstå samband och en väldigt mycket större möjlighet att behandla sjukdomar effektivt. Den kinesiska och den västerländska medicinen kommer att komplettera och förstärka varandra. Detta tror jag trots den ”vetenskapliga” ovanan att alltid bekämpa nya idéer, vilket också skett med både Björn Nordenströms idéer och med akupunkturen.

 

En privatpraktiserande TCM akupunktör möter många olika sorters problem och sjukdomar.

Vanligast är naturligtvis gruppen smärtproblem tex. Ischias, rygg, nacke, och axlar. Många gånger kan det vara smärtor där läkarna inte finner något vid prover och undersökning. Ett litet exempel är smärta under revbensbågarna av långvarig natur. Denna typ av smärtor är ofta effektiva att behandla med akupunktur.

Orsaken är normalt en störning i cirkulationen av qi (energi) i leverns meridian som passerar på båda sidorna av bröstkorgen. Upphovet till stagnationen är vanligtvis långvariga frustrationer, bitterhet eller undertryckt ilska. Nålar på rätt punkter och med rätt teknik, kan skingra qi, upphäva blockeringen och normalisera flödet av qi och blod i området. Vilket leder till att smärtan försvinner. Fem till tio behandlingar räcker ofta i dessa fall. En viktig del av behandlingen i detta fall liksom i de flesta, är att diskutera och medvetandegöra patienten om upphovet till problemet, dvs. i detta fall tex. långvarig frustration. Det ökar givetvis chanserna för att resultatet skall bli bestående.

 

Stagnation

Stagnation av qi i lever och galla är kanske den vanligaste formen av obalans, åtminstone i Sverige. Majoriteten av de svenska kvinnorna har tex. förmenstruella besvär av typen ömma bröst, smärtor och humörförändringar vilket enligt TCM klassas som stagnation av qi i lever/galla. Vilka stressade personer i medelåldern i dagens Sverige är inte frustrerade och tycker sig aldrig räcka till. Personer som suckar ofta har också en stagnation av qi. Suckandet fyller funktionen att aktivera qi i bröstkorgen tillfälligt.

Depression kan också förklaras av begreppet qi stagnation som en grundfaktor för sjukdomens uppkomst. Dvs. som huvudorsak för mycket undertryckt ilska eller frustrationer vilket ger qi stagnation som uttrycker sig i form av depression.

 

I TCM talar man om de sju emotionella faktorerna. Enkelt uttryckt menar man att för mycket och för länge av känslor som oro, sorg, rädsla, frustration, bitterhet, skapar störningar i meridianflödet. Vilket i sin tur påverkar funktionen hos de inre organen såsom mage/mjälte, lever, njure, hjärta och lungor. Dessa kommer då att fungera sämre än vid sin normala kapacitet. Resultatet av detta kan tex. bli att det produceras mindre mängd blod eller qi, som kan resultera i bl.a. blekhet och trötthet. Eller för lite Yin (kroppsvätskor), som resulterar i att det utvecklas för mycket värme i vissa organ. Ungefär som att för lite vatten (yin) gör att elden(yang) ökar och därmed värmen i kroppen. För lite Yang (funktion, energi, värme) resulterar i kyla i vissa organ och kroppsdelar. Det kan också leda till att det uppstår fukt eller slem i olika delar av kroppen. Eller stagnation av qi och blod. TCM har alltid betonat känslornas betydelse när det gäller hälsan, ett mycket aktuellt ämne som vi vet.

 

Med TCM får vi ett alternativt sätt, en ny modell att förstå förhållandet mellan kropp och psyke. Vi får också en ny och bra metod att behandla psykiska problem. TCM borde också ha en helt annan roll när det gäller behandlingen av psykiska problem. Framtidens medicin är tveklöst att kombinera flera olika metoder vid sjukdomsbehandling. Tex. akupunktur/ örtmedicin och samtalsterapi m.m. vid behandling av ångest och depression. Enligt egen erfarenhet är effekterna av akupunktur mycket bra speciellt vid ångest , men även vid depression. Vår mentala attityd, stress och psykisk belastning i olika former, är enligt min uppfattning den viktigaste sjukdomsfaktorn i dagens samhälle.

 

Dock finns en mängd andra faktorer som kan förorsaka obalanser och sjukdomar. Vid ischias tex. är otillräcklig klädsel , som gör det möjligt för kyla vind och fukt att invadera meridianerna, oftast den utlösande orsaken. Samma sak gäller urinvägsinfektion prostatit, vissa typer av ländryggsmärtor mm.

 

Långkalsonger

Våren 89 vid mitt första besök i Kina, blev jag förvånad över att nästan alla patienterna hade typ långkalsonger, trots att vädret var motsvarande svensk sommar. Våren är en speciellt känslig period både här och i Kina. Vi får lättare invasion av vind kyla, (förkylning, ischias). Försvarsenergin (wei qi) har legat djupare i kroppen under vintern och rör sig mot ytan av kroppen på våren.

 

Det gamla svenska ordspråket att svettas in våren och frysa in hösten stämmer bra här. En förslappad muskulatur pga. bristande fysisk träning, samt stressen som vi vet försämrar immunförsvaret, spelar givetvis också en mycket stor roll i det här sammanhanget.

 

Kosten är en annan viktig faktor som tas upp utförligt på annan plats. När det gäller förhållandet mellan vila och aktivitet så skall det förståss som alltid vara i lagom mängd. Vilket nästan aldrig är fallet. De allra flesta av oss deltar i ”råttracet”, framförallt på det mentala planet. En så enkel sak som att lägga sig ned och vila/slumra när vi är trötta, är det få som kan eller vill prioritera. Det är mycket viktigt. Forskning visar att det tillhör vår biologiska klocka att sova en stund på eftermiddagen. Det gäller både gammal och ung och det ger möjlighet för qi och blod att återvända till inre organ och därmed kunna producera nytt qi och blod. Vid mental och fysisk aktivitet förbrukas qi och blod. Balansen är allvarligt störd och vi har en stark slagsida när det gäller för mycket mental aktivitet och för lite fysisk aktivitet. Betydelsen av motion börjar bli uppenbar för de flesta. Lagom gäller även här och både elitidrottare och soffliggare har mer krämpor än mellangruppen.

 

En annan mer kontroversiell åsikt är den kinesiska medicinens syn på mannens utlösningar. För mycket sädesuttömningar anses vara ohälsosamt och kan skapa brist på den värdefulla substans som kallas för essensen. Det är dock stora skillnader här och vissa individer tål betydligt mer uttömningar än andra.

 

För kvinnan är puberteten barnafödandet och klimakteriet speciellt känsliga perioder. Alltför riklig menstruation bör alltid åtgärdas (skapar brist på blod), liksom utebliven mens som förhindrar utsöndrandet av toxiska (giftiga) substanser. (.Den kinesiska medicinen är mycket framgångsrik vid behandling av menstruella störningar.) En kvinna som föder barn i Kina idag får stanna flera veckor på bb. Vila och närande mat samt stor försiktighet med kyla och drag . Risken är annars stor för komplikationer.

 

Det finns alltså en mycket omfattande kunskap samlad , detaljerad och individualiserad inom området sjukdomsorsaker och levnadssätt. Exemplen ovan ger bara en liten inblick. Ett annat område som är väldigt stort är diagnostiken. Att tolka tungors färg form beläggning fyller lätt en bok. Att bedöma pulsens kvalité på ett avancerat sätt kräver många års träning och en god teoretisk kunskap. Både objektiva och subjektiva symptom kan tolkas. Ansiktsfärgen med eller utan lyster är viktig, liksom kroppsform, hår, andning och rösten. Detaljerade frågor om svett avföring och urin är ibland viktiga, då de kan bidra till att förstå personens obalans eller sjukdom. Liksom menstruation, känslor av värme eller kyla, aptit och sömn m.m.

 

Men låt oss se hur en behandling kan gå till. En 55 år gammal kvinna kom till mig för behandling av en ihållande huvudvärk och nacksmärtor. Hon beskrev den som starkt molande åtsnört och en tyngdkänsla i huvudet sen flera år. En stark trötthet, fullhetskänsla och tryck över bröst, uppsvälld mage samt lös avföring. Efter en noggrann utfrågning, och en god möjlighet att berätta om alla känslor och symptom, observerade jag rutinmässigt ansiktsfärg, röst, kroppsform, ögon , lyster, svettning, öronen samt läpparnas utseende. Därefter bad jag henne att räcka ut tungan vilken visade sig vara något röd och med en gulaktig tjock beläggning i mitten av tungan. Jag kände på pulsen och fann en strängartad och hal (som att känna ärtor på ett fat) puls. Den var också lite för snabb.(Man räknar till 28 olika pulskvaliteer i TCM, samt sex olika positioner som speglar tillståndet i de inre organen.) Diagnosen i detta fall var enkel och för ovanlighetens skull relativt entydig. Huvudvärken hade kommit stegvis och hade varat länge vilket pekade på en störning från inre organ. Här finns flera olika typer som det är viktigt att skilja mellan. Dels den vanligaste uppstigande lever yang typen, med sina specifika symptom. Eller blodstagnations typen med sina särdrag. En tredje är tomhet i njurens qi. En fjärde variant av huvudvärk är stagnation av fukt/slem typen. Alla dessa behandlas med delvis olika punkter och eventuellt också med olika tekniker vid nålstimuleringen. Allt detta är mycket viktigt för behandlingsresultatet.

 

Viktigt att notera är att när man pratar om organ i TCM, så tillskriver man dom ofta annorlunda funktioner än i västerländsk medicin. I detta fall pekade alla tecken åt samma håll. Huvudvärken var av fukt/slem typen, som pga. dess långvariga natur hade omvandlats till hetta. Hettan tenderar att stiga uppåt och stör flödet i huvudets (klara yang) meridianer tillsammans med fukt/slem. Fukt/slem kan enligt TCM förekomma i olika former i hela kroppen, och kan orsakas av för mycket fett och mejeriprodukter liksom socker. Även för mycket av känslor som grubbel och oro kan försvaga qi i mage mjälte, och indirekt bidra till att problem med fukt och slem uppstår. Funktionen att transportera föda och vätskor tillskrivs mage/mjälte. När energibrist (qi brist) uppstår i mage/mjälte kan det resultera i att vätska inte cirkulerar utan omvandlas till slem. Ungefär som att soppa som kokar länge blir tjockare i konsistensen.

 

En känsla av tyngd i huvudet är ett typiskt tecken på fukt/slem, liksom den hala pulsen och den tjocka fettartade beläggningen på tungan. Även fullhetskänsla i bröst och mage liksom lös avföring passar bra in i mönstret. Den röda tungan och gula färgen på beläggningen, torrheten i munnen och den snabba pulsen visar alla på hetta. Behandlingsprincipen i detta fall var att stärka funktionen hos mage/mjälte för att lösa upp slem samt att klarna hettan.

 

Jag valde tre lokala punkter på huvudet och nacken, samt några i armar och ben som tar bort slem/fukt och stärker mage/mjälte. Liksom ett par stycken som kan ta ner och klarnar hettan. Behandlingen blev relativt långvarig då slem kräver längre tid än många andra störningar. Sammanlagt 26 behandlingar en eller två gånger i veckan. Resultatet var mycket positivt. Alla symptomen försvann inklusive den tjocka tungbeläggningen, och visade sig också vara bestående ett halvår senare.

 

Ibland ger dock behandlingarna snabba resultat. Vid akuta ryggskott, nackspärr, låsta axlar kan effekten ibland visa sig inom någon minut. Normalt åtgår det 1-3 behandlingar i dessa fall. Vid halsont kan man oftast få smärtan att släppa omgående genom att blöda en punkt på fingrarna. Punkten påverkar längs meridianen som passerar halsområdet och blödning anses kunna ta ner hetta.

 

En vetenskaplig studie genomfördes på norska sjukhus för några år sedan när det gäller kolik hos spädbarn. Ett stick i pekfingerleden 1-3 gånger i genom –

snitt, botade 90 % av barnen. Detta enligt nyhetsprogrammet i TV 4. I Sverige är det dock inte tillåtet att behandla barn under åtta år.

 

I Kina är det belagt i flera undersökningar att man kan vända foster som ligger fel genom att värma en punkt på stortån med en glödande moxastav! Behandlingen är inte smärtsam och resultaten är omkring 80 % och vanligen räcker ett par behandlingar. Förklaringen är att punkten som värms har en förbindelse till livmodern och påverkar muskulaturen så att den slappnar av, varvid fostret automatiskt vänds rätt.

 

I samband med mitt första Kinabesök frågade jag vid ett tillfälle min läkare som hade 25 års erfarenhet , vilken åkomma som enligt hans erfarenhet var mest tacksam att behandla. Han funderade en stund och svarade sen ”Ansiktsför-

 

lamning (facial pares) tror jag, om de kommer första veckan. I dom fallen har jag aldrig misslyckats.” Detta stämmer med min egen erfarenhet även om mina fall har varit få därför att få känner till akupunkturens goda effekt i dessa fall.

 

Halvera vårdtiden

”Akupunkturbehandling kan halvera vårdtiden för svårt sjuka slaganfallspatienter. Dessutom mår de som behandlas med akupunktur bättre snabbare och når betydligt högre grad av förbättring än de patienter som bara får sedvanlig behandling. Det visas för första gången i en svensk studie som presenterades igår på läkarstämman.” Detta är ett citat ur svenska dagbladet från november 1992. Man jämförde två grupper varav den ena bestående av 78 patienter fick akupunkturbehandling i tillägg till den konventionella behandlingen. Behandlingen påbörjades 10 dagar efter insjuknandet och dagligen under en period. Den andra gruppen fick konventionell behandling. ” Deltagarna kontrollerades sedan med jämna intervaller i upp till ett års tid för att jämföra tillstånd och livskvalitet före och efter påbörjad behandling.” ” Genomgående uppvisade akupunkturpatienterna högre rörlighet, balans och bättre muskelfunktioner i såväl armar som ben som kontrollgruppspatienterna. Förmågan att klara den dagliga livsföringen med hygien, ätande och liknande var påtagligt bättre hos akupunkturpatienterna.”

 

En halvering av vårdtiden för en strokepatient innebär enligt sjukhusets egna beräkningar en besparing på ungefär 150 000 kr per patient. Om vi multiplicerar den summan med lågt räknat 20 000 strokefall per år så får vi summan tre miljarder kronor som skulle kunna sparas om akupunktur användes i alla dessa fall! Oavsett hur man vill räkna så finns mycket pengar och lidande att spara. Det är upprörande och kanske gåtfullt att byråkraterna i socialstyrelsen inte inför akupunktur som komplementbehandling vid stroke. Erfarenheterna från Kina är ju också mycket goda när det gäller stroke och många studier finns som bekräftar de goda resultaten. Tiden arbetar dock för ett bättre synsätt oavsett vad en del bakåtsträvare tycker.

 

Det finns alltså ett stort antal sjukdomar där akupunktur har en god effekt. Andra exempel på detta är vissa typer av barnlöshet, sömnproblem, pollenallergi, magproblem, astma, kärlkramp m.m. Givetvis är resultaten beroende av många faktorer som sjukdomens längd, orsak, patientens konstitution, korrekt diagnos osv. I vissa fall krävs många behandlingar. Ibland fler än 50 stycken, men i de flesta fall mellan 5-25. Givetvis uteblir resultaten ibland, och det är viktigt att förstå akupunkturens begränsningar. Den kinesiska medicinen har en potential som inte utnyttjas, men på många områden är den västerländska medicinens fördelar uppenbara. Dock framtiden pekar enligt min uppfattning mot ett ofrånkomligt närmande mellan olika medicinska system, där samarbete och respekt måste vara vägledande. Vilket jag är övertygad om också överensstämmer med den stora majoritetens vilja i vårt land.

© Akupunkturkliniken, Ove Magnusson, Telefon: 070-283 45 67 Mail: ovema@telia.com

 

Webbdesign: Bertil Jacobsson

 

Copyright @ All Rights Reserved