Start

Följ mig:

Traditionell Kinesisk Akupunktur

Vad är Akupunktur

Akupunktur betyder nålbehandling och är en del av traditionell kinesisk medicin, som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och qigoing. Inom traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft för qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås, vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom. Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Utbildningen pågår under minst tre år. Ett flertal behandlingstekniker ingår, liksom 40 poäng skolmedicinsk utbildning.

 

Detta behandlas med akupunktur

Med akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin behandlas en stor mängd sjukdomar . Förebyggande behandling och frisk vård behandling är också av vikt. Varje person och åkomma behandlas individuellt. Huvudvärk, till exempel, behandlas olika för varje patient beroende på var värken sitter och vilka övriga sjukdomstecken som finns.

 

Behandling går till så här

Tillsammans med akupunktören samtalar man om åkommans art och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. En kinesisk pulstagning och observation av tungan utförs också som hälsobedömning. Behandlingen planläggs utifrån en strävan att återskapa jämvikt i kroppens flöde, bland annat hormon- och blodflöde. Mycket tunna nålar sätts sedan på individuell utvalda områden på huden, detta för att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet. Du vilar där efter på en behandlingsbänk. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antalet behandlingar beror på åkomman och personens medfödda egenskaper.

 

Forskningen styrker god verkan

Akupunkturens goda verkan styrks idag av tusentals studier, som kan sökas till exempel i den medicinska databanken PubMed. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom att akupunkturnålarna påverkar nervsystemet elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppens till homeostas- jämvikt. En mängd kroppsfunktioner påverkas, bland annat lymf- och blodflödet samt immunförsvaret, likaså inre organ. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan.

Smärtbehandling

Givetvis är smärtbehandling i olika former det vanligaste problemet. Mest erfarenhet har jag av ischias som går utmärkt att behandla, liksom frusen skuldra och många typer av nackproblem, ryggbesvär, huvudvärk och migrän. Oftast börjar förbättringen de första behandlingarna, och ger sedan stegvisa förbättringar.

Akuta besvär som ryggskott, nackspärr, halsinfektion ger god effekt med ett fåtal behandlingar. Ofta sker en förbättring redan efter 1:a behandlingen.

 

Akuta besvär som ryggskott, nackspärr, halsinfektion ger god effekt med ett fåtal behandlingar. Ofta sker en förbättring redan efter 1:a behandlingen.

 

Trötthet

Trötthet och utbrändhetsproblem svarar oftast positivt. Kalla/frusna

personer kan ofta bli varmare med kinesisk värmebehandling.

Mens- och klimakteriebesvär svarar bra. Strokepatienter

behandlas i de flesta fall med akupunktur i Kina. En grannavdelning på sjukhuset jag besökte för vidareutbildning-89, behandlade enbart strokepatienter. En studie i Lund -92 som redovisades på läkarstämma visade att man kunde halvera vårdtiden med akupunktur.

 

Kärlkramp

Kärlkramp och hjärtklappning svarar utmärkt på akupunktur.

Av 21 behandlade fick 19 EKG- förbättringar samt kände sig mycket bättre enligt en undersökning på Sahlgrenska i Göteborg för c:a 10 år sedan

 

Ansiktsförlamning / Ansiktssmärtor

Fascial pares (ansiktsförlamning) "har jag aldrig misslyckats med om de kommer 1:a veckan" sa en av mina läkare i Kina. De fall jag haft verkar bekräfta vad han sa.

 

Bältros

Tidigt stadium av bältros svarar snabbt och bra enligt min erfarenhet.

Trigeminus neuralgia (svåra ansiktssmärtor) går i de flesta fall mycket bra att behandla, men kräver fler antal behandlingar. Akupunktur är också ett alternativ vid barnlöshet, 15 barn har kommit till världen med min hjälp.

© Akupunkturkliniken, Ove Magnusson, Telefon: 070-283 45 67 Mail: ovema@telia.com

 

Webbdesign: Bertil Jacobsson

 

Copyright @ All Rights Reserved